Add the reasons frame

master
Peter Babič 8 years ago
parent 5c03d37e66
commit 027092fcba
Signed by: peter.babic
GPG Key ID: 4BB075BC1884BA40
 1. BIN
    thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.pdf
 2. 21
    thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.tex
 3. BIN
    thesis-presentation/figures/analog-power-meter.png
 4. BIN
    thesis-presentation/figures/arrow-up.png
 5. BIN
    thesis-presentation/figures/digital-plug-meter.png

@ -54,7 +54,28 @@
\maketitle
\end{frame}
\subsection{Podnety}
\label{sub:Podnety}
\begin{frame}{Podnety práce}
\begin{itemize}
\item Môžeme si dovoliť plytvať elektrickou energiou?
\item Prečo merať výkon už pri zásuvke?
\item Čo chýba meračom už zavedeným na trhu?
\end{itemize}
% \vskip 1cm
\begin{figure}[htp]
\centering
% \includegraphics[width=.25\linewidth]{arrow-up}\hfill
\includegraphics[height=5cm]{analog-power-meter}\hfill
\includegraphics[height=5cm]{digital-plug-meter}
% \caption{default}
% \label{fig:figure3}
\end{figure}
\end{frame}

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 211 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 56 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 161 KiB

Loading…
Cancel
Save