Add the supervisor's question and answer frames

master
Peter Babič 7 years ago
parent 1a207e6ce0
commit 09ec000e23
Signed by: peter.babic
GPG Key ID: 4BB075BC1884BA40
  1. BIN
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.pdf
  2. 20
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.tex

@ -147,13 +147,31 @@
\label{sec:Otázky}
\subsection{Vedúci}
\subsection{Vedúci DP}
\label{sub:Vedúci}
\begin{frame}{Otázka vedúceho DP}
\begin{block}{Znenie}
V kapitole 7.2 ste popisovali príklad merania, kde ste na server posielali údaje každých 10s. V akom najkratšom časovom intervale by bolo možné posielať namerané dáta pomocou vami vytvoreného meracieho systému?
\end{block}
\begin{equation*}
\frac{100\;\text{zápisov}}{15\;\text{min}} = \frac{100\;\text{zápisov}}{900\;\text{sec}} = \frac{1\;\text{zápis}}{9\;\text{sec}}\;\text{max} \cong \frac{1\;\text{zápis}}{10\;\text{sec}}
\end{equation*}
\end{frame}
\subsection{Odpoveď}
\label{sub:Odpoveď}
\begin{frame}{Otázka vedúceho DP}
\begin{equation*}
\frac{1767\,\text{vzoriek/sec}}{400\,\text{vzoriek/interval}} = \frac{400}{1767}\,\text{Hz} = 226.3723\times 10^{-3}\,\text{sec}\cong 224\,\text{ms}
\end{equation*}
\begin{block}{Odpoveď}
Použitím vlastného serveru sa odstráni limit 100 zápisov v rozmedzí 15 minút. Pri použití WebSockets spojenia merača so serverom, je možné \textbf{teoretické maximum} odosielania dát hneď ako sú dostupné, teda každých 224 ms.
\end{block}
\end{frame}
\subsection{Záver}

Loading…
Cancel
Save