Add the project's future frame

master
Peter Babič 8 years ago
parent 711c88b28a
commit 54b20e078e
Signed by: peter.babic
GPG Key ID: 4BB075BC1884BA40
  1. BIN
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.pdf
  2. 18
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.tex
  3. BIN
      thesis-presentation/figures/map.png

@ -155,6 +155,24 @@
\subsection{Budúcnosť}
\label{sub:Budúcnosť}
\begin{frame}{Smerovanie projektu}
\begin{itemize}
\item Odstrániť nedostatky
\item Rozšíriť povedomie o projekte
\item Merať odpadový výkon spínaných zdrojov globálne
\end{itemize}
\begin{figure}[htp]
\centering
\includegraphics[width=.6\linewidth]{map}
\caption{Autorova predstava o budúcnosti}
\end{figure}
\end{frame}
\section{Otázky}
\label{sec:Otázky}

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 172 KiB

Loading…
Cancel
Save