Add the supervisor's name to the titlepage

master
Peter Babič 7 years ago
parent 30c44c3661
commit 7abc011815
Signed by: peter.babic
GPG Key ID: 4BB075BC1884BA40
  1. BIN
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.pdf
  2. 7
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.tex

@ -51,7 +51,12 @@
\title[DP prezentácia]{Viacúčelový systém merania elektrického výkonu dodávaný elektrickými zásuvkami}
\author{Peter Babič}
\institute{Technická Univerzita v Košiciach \\ Počítačové Modelovanie, Ing.}
\institute{
Technická Univerzita v Košiciach \\%
Počítačové Modelovanie, Ing. \\%
\vspace{.5cm}
Vedúci DP: Ing. Tibor Vince, PhD. (KTPE)
}
\date{24.05.2016}
\begin{document}

Loading…
Cancel
Save