Add the oponent's questions

master
Peter Babič 7 years ago
parent 7abc011815
commit e22eef9058
Signed by: peter.babic
GPG Key ID: 4BB075BC1884BA40
  1. BIN
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.pdf
  2. 19
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.tex

@ -209,9 +209,6 @@
\subsection{Odpoveď}
\label{sub:Odpoveď}
\begin{frame}{Otázka vedúceho DP}
\begin{equation*}
\frac{1767\,\text{vzoriek/sec}}{400\,\text{vzoriek/interval}} = \frac{400}{1767}\,\text{Hz} = 226.3723\times 10^{-3}\,\text{sec}\cong 224\,\text{ms}
@ -223,4 +220,20 @@
\end{frame}
\subsection{Oponent}
\label{sub:Oponent}
\begin{frame}
\begin{block}{Otázka 1}
Je výrok na strane 6 ''The power factor is just a specific name for a phase shift between the sinusoids of a current and voltage.'' pravdivý alebo platí výrok v nasledujúcom odstavci ''If $\varphi$ is the phase angle between the current and voltage, then the power factor is equal to the cosine of that angle, cos $\varphi$.''?
\end{block}
\begin{block}{Otázka 2}
Okrem diplomantom odporúčaného postupu, nedal by sa pre potreby stanovenia fázového posunu medzi napätím a prúdom využiť samostatný prídavný procesor, napríklad Arduino (alebo iný), na samostatnej doske, keďže miesta je v použitom plastovom obale dostatok?
\end{block}
\end{frame}
\end{document}

Loading…
Cancel
Save