Fix typo and missing header in last slide

master
Peter Babič 8 years ago
parent e22eef9058
commit 7ec083ae4b
Signed by: peter.babic
GPG Key ID: 4BB075BC1884BA40
  1. BIN
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.pdf
  2. 6
      thesis-presentation/beamer-tuke-thesis-presentation.tex

@ -211,11 +211,11 @@
\begin{frame}{Otázka vedúceho DP}
\begin{equation*}
\frac{1767\,\text{vzoriek/sec}}{400\,\text{vzoriek/interval}} = \frac{400}{1767}\,\text{Hz} = 226.3723\times 10^{-3}\,\text{sec}\cong 224\,\text{ms}
\frac{1767\,\text{vzoriek/sec}}{400\,\text{vzoriek/interval}} = \frac{400}{1767}\,\text{Hz} = 226.3723\times 10^{-3}\,\text{sec}\cong 226\,\text{ms}
\end{equation*}
\begin{block}{Odpoveď}
Použitím vlastného serveru sa odstráni limit 100 zápisov v rozmedzí 15 minút. Pri použití WebSockets spojenia merača so serverom, je možné \textbf{teoretické maximum} odosielania dát hneď ako sú dostupné, teda každých 224 ms.
Použitím vlastného serveru sa odstráni limit 100 zápisov v rozmedzí 15 minút. Pri použití WebSockets spojenia merača so serverom, je možné \textbf{teoretické maximum} odosielania dát hneď ako sú dostupné, teda každých 226 ms.
\end{block}
\end{frame}
@ -224,7 +224,7 @@
\subsection{Oponent}
\label{sub:Oponent}
\begin{frame}
\begin{frame}{Otázky oponenta DP}
\begin{block}{Otázka 1}
Je výrok na strane 6 ''The power factor is just a specific name for a phase shift between the sinusoids of a current and voltage.'' pravdivý alebo platí výrok v nasledujúcom odstavci ''If $\varphi$ is the phase angle between the current and voltage, then the power factor is equal to the cosine of that angle, cos $\varphi$.''?
\end{block}

Loading…
Cancel
Save